top of page

LASTE KINDLUSTATUD TULEVIK

VÄÄRTUSTATUD PENSIONPÕLV

ADRENALIIN

RIKKUS

SOTSIAALNE POSITSIOON

PILVITU TULEVIK

Turvateenused ärikliendile

EDUKUS

See on teil juba olemas

ILUS KODU

Fennec LIS´s annab Teile ainult turvalisuse

Ettevõtluse turvalisus saavutatakse mehhaanilise, elektroonse ja kogu IT-d hõlmava spektri tipptehnoloogiate ühendamisel. Fennec LIS´s ärisektorit teenindav meeskond on ühtse eesmärgiga, motiveeritud, erinevate akadeemiliste teadmiste ja praktiliste kogemustega spetsialistide kolleegium.

Uute tehnoloogiate kasutamine ärisektori kaitseks on ainulahendus.

Krüpteeritud, dubleerivad häireedastuskanalid ja signaalide töötlemisprotsessid on standartiseeritud ning võimaldavad monitoorida kõiki valvatavaid objekte häiretuvastusrežiimis ja süstemaatilise, automaatse diagnostika tulemusel ka rikkumisi ennetavas režiimis. Videosüsteemidena on kasutusel nii tavakaamerad kui ka temperatuuri erinevusi fikseerivad infrapunakaamerad. Tavasüsteemidena kasutatakse näotuvastussüsteeme ja muid siluetti ja liikumist tuvastavaid videosüsteeme.

Kaasaegse äri ohuallikad ei ole banaalne materiaalsete väärtuste vargus, vaid need hõlmavad praktiliselt kogu õigusrikkumiste spektrit, mis ulatub vargusest tehnoloogilise spionaaži - ja terrorismini. Äri ei koosne ainult materiaalsest aspektist, vaid ka üliväärtuslikest spetsialistidest, kelle kaitsmine ja heaolu on iga ärijuhi ostene kohustsus. Operatiivjuhtimisel tuginetakse Politsei poolt kasutatavatele reageerimismudelitele. Õigusrikkumiste ennetusdiagnostika on erinevatel meetoditel, kaasa arvatud Israelis ja Prantsusmaal kasutatavad.

bottom of page