top of page
Komplekt Paradox juhtmega

Komplekt sisaldab:

Keskus SP4000 koos sissesireeniga ja kastiga (sisaldab aku ja trafo)

Sõrmistik K10V led

Liikumisandur  DG75

Uksemagnet 

Valvekaabel 6X0.22 15m

Kinnitused 

 

Soovitame tellida juurde:

Suitsuandur Numens SNC300

G16 GSM saatja *

 

GSM saatja ei ole vajalik kui sõlmida Valveteenuse leping Fennec LIS´s OÜ-ga, sest saatja rendi hind on teenuse hinna see.

GSM saatja G 16 rendi maksumus koos pilveteenusega on 5 EUR kuus

 

 

Paigalduse orienteeruv hind 100 EUR

liitudes Fennec LIS ´s tehnilise valvega 18 EUR kuus/ 36 kuud, Paigalduse hind TASUTA*

*Kaabeldus kuni 15m hinna sees, iga järgmine m - 5 eur

 

 

 

Komplekt Paradox juhtmega

150,00 €Price
 • Tehnilise valveteenuse lepingu tingimused

  Lugupeetud Fennec LIS´s OÜ e-poe külastaja.

  Teie elektrooniline sooviavaldus, sõlmida tehnilise valve koostööleping on informatiivne ja ei too kaasa kohustusi. Lepingulised kohustused tekkivad peale lepingu allkirjastamist ja häireseadmestiku paigaldamist.

    

  Lepingu tüüptingimuste ja olulisemate punktide väljavõte

  LEPINGU OBJEKT

  Lepingu objektiks on Tellijale osutatav teenus, mis seisneb Valveobjekti kaugjälgimises valvesignalisatsiooni ja/või tulekahjuhäire seadmete (edaspidi Häireseadmestik) abil, eesmärgiga tuvastada Valveobjekti vastu suunatud rünne (nt sissetung) või muud ohud (nt tulekahju) ning häireteatele vastavalt Lepingule reageerimises.

  TÄITJA KOHUSTUUSED (osaline väljavõte)

  Jälgima Valveobjekti Tellija juhtimiskeskusega ühendatud Häireseadmestiku abil;

  Valveobjektilt häireteate saabumisel saatma Tellijale ette teatamata  Valveobjektile patrullekipaaži eesmärgiga lõpetada valveobjekti vastu suunatud õigusvastane rünne ja peatada ründega tekitatud kahju suurenemine. Patrullekipaaž teeb Valveobjekti oluliste osade (uste, akende jm osade, mis on patrullekipaaži töötajale nähtavad ja ligipääsetavad) välise vaatluse, et selgitada välja häire põhjus. Patrullekipaaži ei saadeta Valveobjektile, kui Tellija (või tema Kontaktisik), kes identifitseeritakse salasõna abil, teatab telefoni teel häire põhjuse ja kinnitab, et ei soovi Valveobjekti kontrollimist patrullekipaaži poolt. Kõik telefonikõned salvestatakse.

  Pooled võivad kokku leppida, et Valveobjektilt häireteate saabumisel teatab Täitja enne patrullekipaaži Valveobjektile saatmist häireteatest telefoni teel Tellija kontaktisikule, kes teatab, kas Tellija soovib või ei soovi Valveobjektile patrullekipaaži saatmist.  Juhul, kui Tellija seisukohta ei ole võimalik saada 1 minuti jooksul pärast Valveobjektilt häireteate saamist, saadab Täitja Valveobjektile patrullekipaaži. Vastav kokkulepe loetakse sõlmituks, kui Tellija on esitanud Täitjale digitaalselt allkirjastatud avalduse, kus on teavitanud, mis nädalapäevadel ja kellaaegadel Tellija soovib patrullekipaaži saatmise eelteavitust.

  Teatama Valveobjektilt saabunud häireteatest telefoni teel Kontaktisikule;

  Teatama tulekahju või Valveobjekti vastu suunatud ründe märkamise korral koheselt sellest päästeteenistusele ja/või politseile;

  Avastades Valveobjektile sissemurdmise jäljed või muud Valveobjekti ohustavad asjaolud, võtma tarvitusele abinõud Valveobjektil sündmuskoha puutumatuse tagamiseks Kontaktisiku või politsei saabumiseni (kui telefoni teel ei lepita kokku teisiti).

  TASU MAKSMINE (osaline väljavõte)

  Täitja poolt Tellijale osutatud teenuse eest tasub Tellija Täitjale igakuiselt teenustasu.

   

  LEPINGU TÄHTAEG,  LÕPETAMINE, PIKENEMINE (osaline väljavõte)

  Tellijal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest teisele lepingupoolele kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.
  Tellija poolt lepingu ennetähtaegsel üleütlemisel tasub Tellija 36 kuulise lepingu kogumaksumusest tasumata summad ja  raadiomodemi ja/või telefonimodemi lahtiühendamise tasu 35€ (lisandub käibemaks).


  KONFIDENTSIAALSUS (osaline väljavõte)

  Pooled on kokku leppinud, et juhinduvad isikuandmete töötlemisel

  Isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679/EL – kättesaadav www.aki.ee) sätestatust ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

   

bottom of page