top of page
GSM kommunikaator G17F

GSM kommunikaator G17F

 

Lihtne ja kiiresti paigaldatav kommunikaator, mis uuendab mis tahes tulekahjusignalisatsioonipaneeli sündmuste signaalimiseks mobiilsidevõrgu kaudu.

Kui sisendit rikutakse, edastab kommunikaator sündmuste teabe keskseirejaamale (CMS).

Lisaks saab kliente tulekahjuhäire sündmustest teavitada Proteguse äppides või SMS-sõnumitega.

 

Communicator G17F, GSM/GPRS, 12-24 Vdc, 3x IN; 3x I/O (antenn AX-ME301M kaasas)

Funktsioonid

Side

• Üks peamine suhtluskanal

• Kaks varukanalit

• Ühenduse juhtimine CMS-iga

• Sündmusteated edastatakse Contact ID koodidega

• Klientide teavitamine sündmustest:

• Protegus rakendused

• SMS-sõnumid

Seadistamine

• Kiire ja lihtne paigaldus

• Kaugkonfiguratsiooni ja püsivara värskendused

Sisendid ja väljundid

• 6 valitavat tüüpi sisendit: NC, NO, EOL (10kΩ)

• RS485 ühendus iO sisend- ja väljundlaiendite ühendamiseks

• 3 sisendit, 3 kahepoolset kruviklemmi sisendi või väljundi funktsioonide seadistamiseks

• iO seeria laiendajaid kasutades on võimalik sisendite arvu suurendada kuni 12-ni

• Väljundeid saab juhtida järgmiselt:

• Mobile/Web Protegus rakendus või

• SMS/helista

 

ENG

GSM communicator G17F

Simple and fast to install communicator which will upgrade any fire alarm panel for event signaling via cellular network.

When input is violated communicator transmits event information to Central Monitoring Station (CMS).

In addition, customers can be informed about fire alarm events in Protegus apps or with SMS messages.

 

Communicator G17F, GSM/GPRS, 12-24 Vdc, 3x IN; 3x I/O (antenna AX-ME301M included)

Features

Communications

 • One main communication channel

 • Two back-up channels

 • Connection control with CMS

 • Event messages are transmitted in Contact ID codes

 • Informing customers about events with:

 • Protegus apps

 • SMS messages

Configuration

 • Quick and easy installation

 • Remote configuration and firmware updates

Inputs and outputs

 • 6 selectable type inputs: NC, NO, EOL (10kΩ)

 • RS485 connection for connecting iO input and output expanders

 • 3 input, 3 double purpose screw terminals for setting either input or output functionality

 • Using iO series expanders it is possible to expand number of inputs up to 12

 • Outputs can be controlled via:

 • Mobile/Web Protegus application or

 • SMS/Call

 

GSM kommunikaator G17F

SKU: 11605TX-G17F_321
146,39 €Price
bottom of page