top of page
Trikdis TX-GV17_320 Kontroller GATOR GV17

Trikdis TX-GV17_320 Kontroller GATOR GV17

 

 

GATOR, mobiilsidekontroller koos NanoSIM-i hoidikuga. Kuni 7 administraatorit, kuni 990 kasutajat, kasutajalubade graafikud, automaatse OUT-lülituse ajakavad, ühilduvus Wiegandi protokolli juurdepääsukontrolli klahvistikuga volitatud sisenemiseks/väljumiseks jne. Kaugjuhtimispult: tel. helista, GATOR mob. äpp, SMS Kaughaldus: GATOR mob. rakendus, s/w TrikdisConfigKaugprogrammeerimine: s/w TrikdisConfig, SMS mõningate sätete määramiseks

 

TX-GV17_320 Kontroller GATOR GV17, GSM/GPRS, 12-24Vac/dc, 1x OUT relee, 2x IN, 2x I/O, antenn ANT01S komplektis

 

Kaugjuhtimine

• Mobiili-/internetirakendusega PROTEGUS 2.

• SMS-sõnumitega.

• Telefonikõnega.

Sõnumid kasutajatele

• Saadab sõnumeid sündmuste kohta PROTEGUS 2 rakendusse või tekstisõnumitega.

Sõnumid turvafirmale

• Saadab sündmuste info Contact ID koodides TRIKDISe tarkvara- ja riistvaravastuvõtjatele, mis töötavad mis tahes seiretarkvaraga.

• Saab üheaegselt saata sündmuste teateid ohutusfirma vastuvõtjale ja töötada PROTEGUS 2 rakendusega.

• Kui ühendus peamise vastuvõtjaga katkeb, saadetakse sõnumid automaatselt varuvastuvõtjale.

Sisendid ja väljundid

• 2 sisendit (IN), valitud tüüpi: NO; NC; EOL.

• 2 universaalset sisendit/väljundit. Töörežiim on seatud kas sisendiks või väljundiks.

• 1 väljund (OUT) – relee.

Seadistused ja paigaldus

• Kiire ja lihtne paigaldus.

• Uute kasutajate lisamist ja olemasolevate kasutajate kustutamist saab teha PROTEGUS 2 äpiga (administraatori õigustega sisse logides), SMS-i, TrikdisConfigiga

• Seadet saab konfigureerida kas USB Mini-B kaabli ühendamisega või kaugjuhtimisega TrikdisConfigi abil

• Püsivara kaugvärskendamine.

• Seadme seadistamiseks kaks juurdepääsutaset, paigaldaja ja administraator.

 

 

 

ENG

GATOR, a cellular controller with a holder for NanoSIM. Up to 7administrators, up to 990 Users, User permission shedules, Schedules for automated OUT switching, compatibility work with an Access Control keypad by Wiegand protocol for authorised entry/exit etcRemote control: tel. call, GATOR mob. app, SMS Remote administrating: GATOR mob. app, s/w TrikdisConfigRemote programming: s/w TrikdisConfig, SMS for setting some settings

 

TX-GV17_320Controller GATOR GV17, GSM/GPRS, 12-24Vac/dc, 1x OUT relay, 2x IN, 2x I/O, antenna ANT01S included

 

Remote control

 • With Mobile/Internet application PROTEGUS 2.

 • With SMS messages.

 • With phone call.

Messages for users

 • Sends messages about events to the PROTEGUS 2 application or with text SMS messages.

Messages for the safety company

 • Sends event information in Contact ID codes to TRIKDIS software and hardware receivers, which work with any monitoring software.

 • Can simultaneously send event messages to the receiver of the safety company and work with the PROTEGUS 2 app.

 • If connection with the main receiver is lost, the messages are automatically sent to a backup receiver.

Inputs and outputs

 • 2 inputs (IN), of selectable type: NO; NC; EOL.

 • 2 universal inputs/outputs. Mode of operation is set as either input or output.

 • 1 output (OUT) – relay.

Settings and installation

 • Quick and easy installation.

 • Addition of new users and deletion of existing users can be done with the PROTEGUS 2 app (when logged in with administrator rights), SMS message, TrikdisConfig

 • Device can be configured either by connecting a USB Mini-B cable or remotely with the TrikdisConfig

 • Remote updating of firmware.

 • Two access levels for configuring the device, for the installer and for the administrator.


 

Trikdis TX-GV17_320 Kontroller GATOR GV17

SKU: 116151091031
129,60 €Price
bottom of page