FLS_logo дшы.png

KODUVALVE

Kodu ei saa valvata - kodu saab hoida

Tehnilise koduvalve olemuseks on kõrgtehnoloogiliste vahendite kasutamisega tagatud kogu võimalike kahjude ja õnnetuste ennetamine või nende tagajärgede minimaliseerimine.

Kõik tehnoloogiliselt ja IT  valdkonnast tulenevad keerukad kasutamismoodused on viidud koduvalve kasutajale mugavaks ja käepäraseks.

 

Hoia oma kodu just sellisel moel, mis on sobilik sinule ja sinu kodule

Tüüppakkumises eeldatakse ühe liikumisanduri paigaldamist igasse tuppa/ruumi.

Alati on võimalik küsida klassikalise turvasüsteemi asemele alternatiivset lahendust. Näiteks on eraldi turvatsoonina paigaldatud kõikidele akendele ja ustele magnetkontakid (pakkumisel ka juhtmevabad süsteemid, mis kindlasti on mugavamad juhul kui kogu siseviimistlus on juba ruumides teostatud). Sellise lahenduse puhul on võimalik kõik ruumid valvestada välise soovimatu sissetungi vastu, jätkates hoone sees kõikide vajalike tegevuste läbiviimist ja liikumisi.

Valvesüsteemi olemasolul saame ühendada Teie olemasoleva valvesüsteemi Fennec LIS´s juhtimiskeksusega (juhtimiskeskus on oma olemuselt ööpäevaringselt töötav valvekskus, kus koolitatud turvatöötajad jälgivad tehnilise valve objektidelt tulevaid signaale ja häire korral lähetavad objektile patrullekipaaži.

Vajadusel kutsutakse sinna päästeamet ja/või politsei) Selliseks valvesüsteemi ühenduseks paigaldavad Fennec LIS ´s turvatehnikud GSM- või raadiosaatja, mille paigaldus on tasuta.

Sõlmides turvalepingu meie ettevõttega, on saatja kasutamine, kogu lepingu vältel tasuta.

Selline võimalus on olemas peaaegu kõikidel valvesüsteemidel. Soovi korral saate Tellida sellise lisateenuse meilt

(Kui Teil on täna paigaldatud lokaalne (signaali väljaspoole Teie eluruumi mitte edastav suitsuandur), siis soovitame lisada sellele ka  juhtimiskeskusesse siganaale edastav andur

tegemist on tulekahju häiret edastavate anduritega, mis on ühendatud Teie valvesüsteemiga ja annavad signaali Fennec LIS´s juhtimiskeskusesse

Majanduslikult kasulikuim on kahe aastane koduvalve leping

Koduvalve hinnaküsimine
Palume täita tabel, et saaksime lähetada esmase kuid maksimaalselt täpse hinnapakkumise
Ette tänades Teie aja eest!
Teie kinnisvara liik
Kas Teil juba on valvetehnika?
How many continents are there?
Who was the first man to go into space?
Where is Budapest?
Which of these is a prime number?

Thanks for submitting!